M. K. Čiurlionio fondas – žalia šviesa menui

Čiurlionis Žemaičių kapinėsMūsų šiuolaikinis jaunimas visiškai žalias. Ir šįkart žalia spalva nėra teigiama savybė. Žalias, mūsų jaunimas visiškai žalias, kai kalbama apie meną, kultūrą bei jos vertybes. Mažų miestelių, o ypač didmiesčių vaikai nesidomi muzika, menais, laksto basi po žalias pievas ar vaikosi populiariosios („Pop“) muzikos dievaičius….

Taip būtų iki šiol… Tačiau M. K. Čiurlionio fondas įjungia žali šviesą menui visame Lietuvos regione. Mūsų didmiesčiuose ir miesteliuose suteikiama galimybę atrasti jaunuosius talentus. Fondas siūlo panaudoti esamus kultūrinius ir intelektinius išteklius kuriant šiandienos ir ateities potencialą. Lietuvoje bei užsienyje esami kūriniai tokie kaip M. K. Čiurlionis – „Žemaičių kapinės“ (iliustracija kairėje) gali paskatinti jaunimą domėtis menu ir galbūt jų kūryba sužaliuos Lietuvos meno pievoje.

Didieji darbai yra niekam nematomi ir retai kam girdimi, todėl M. K. Čiurlionio fondas ėmėsi iniciatyvos, norėdamas pagerbti bei apdovanoti tautos šviesiausius žmones, kurių darbai dažnai priverčia sustoti ir įsiklausyti į savo aplinką. Įvairių sričių, įvairaus amžiaus, sferos ar laikotarpio atstovai kasmet yra apdovanojami iškilmingoje šventėje, jiems įteikiamos M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinių kurtos taurės „REX“, padėkos ir žinoma skiriamas neeilinis profesionalių atlikėjų koncertas. Kandidatus siūlo savivaldybės, bendruomenės, paskelbto konkurso metu, o M. K. Čiurlionio fondas ir nominuotos srities renginio bendraautoriai skiria nominaciją. Ši itin šviesi tradicija tapusi iniciatyva suartina žmones, leidžia susipažinti su mažai žinomomis asmenybėmis ir jų darbais, kurie šventės metu kalba už juos pačius.

Šviesuolių paiešką ir nominacijų renginius M. K. Čiurlionio fondas organizuoja nuo 2007 m. Apdovanoti tarptautinę bendrystę puoselėjantys šviesuoliai Prancūzijos, Italijos ir Belgijos ambasadose, 2011 m. dėmesys atkreiptas į JAV ambasadą bei jos iškilius žmones, na, o praėjusiais 2012 m. Taikomosios dailės muziejuje buvo pagerbti Norvegijos ir Lietuvos ryšius stiprinantys asmenys, o kartu su Ukrainos ambasada buvo atrinkti ir pastebėti trys ryškiausi Lietuvos ir Ukrainos visuomenės veikėjai. Šiais 2013 metais fondas ruošiasi surengti įsimintinus apdovanojimus kartu su Suomijos ir Japonijos ambasadomis.

Vaikų ir jaunimo švietimas bei edukacinės programos šiandien turėtų būti suvokiamos ir plėtojamos, kaip neatsiejama tautos kultūros dalis. Visos kultūrinės vertybės privalo būti kuriamos dabar, jokiu būdu neperleidžiant šios pareigos būsimoms kartoms, kadangi jos galės kurti tik tuomet, kuomet galės atsiremti į jau sukurtą paveldą, žinomų menininkų palikimą ar subalansuotą švietimo sistemą. M. K. Čiurlionio fondas siūlo panaudoti esamus kultūrinius ir intelektinius išteklius kuriant šiandienos ir ateities potencialą.

Taigi, nepamirškime garsių mūsų šalies menininkų sukurto meninio paveldo ir kartu su M. K. Čiurlionio fondu stenkimės, kad mūsų jaunimas „prinoktų“, pakeistų savo žalią spalvą bei pradėtų domėtis menu.